Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în baza de date  AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi 388 de locuri de muncă, din care:

  •  10 pentru persoanele cu studii superioare;

  • 319 se adresează persoanelor calificate în diverse meserii;

  •   59 de posturi pentru muncitorii necalificaţi.

Dintre acestea menţionăm:

-inginer sisteme hidraulice, inginer proiectant instalații, șef atelier,șef secție, economist, secretară, agent turism, operator ghișeu bancă, cosmetician, lucrător comercial, operator introducere date, tehnician proiectant, vânzător, dispecer, bucătar, ospătar, croitor, vânzător, lăcătuș mecanic,  electrician,  oțelar, mașinist pod rulant, turnător pregătitor oțelărie, rectificator,  frezor, strungar, sudor, finisor laminate trefilate, şofer, confecționer articole textile, instalator, operator mașini comandă numerică, lucrător  bucătărie, muncitor necalificat în industria metalurgică și muncitor necalificat în industria confecțiilor textile.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro;

-sediul AJOFM Dâmbovița – Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr.1A precum și la punctele de lucru din Moreni, Pucioasa, Găești, Băleni și Titu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here