Potrivit informațiilor furnizate de agenții economici privind locurile de muncă vacante, în baza de date a AJOFM Dâmboviţa sunt înregistrate astăzi250 delocuri de muncă, din care:

  • 22pentru persoanele cu studii superioare;

  • 199se adresează persoanelor calificate în diverse meserii;

  • 29de posturi pentru muncitorii necalificaţi.

Dintre acestea menţionăm:

-electrician montare și reparații linii, zidar, lăcătuș mecanic construcții metalice, bucătar, mașinist la mașini pentru terasamente, montator subansamble, cosmetician, coafor, manichiurist, electromecanic, șofer, sudor, macaragiu, instalator rețele de distribuție, ospătar, confecționer articole textile, agent securitate, agent curățenie,lucrător comercial, vânzător, finisor terasamente, consilier orientare privind cariera, administrator rețea calculatoare, inginer horticultor, expert relații sociale, director economic, expert achiziții publice, gestionar depozit, formator, expert jurist, responsabil proces, programator fabricație, inginer automatist, muncitor necalificat în construcții și muncitor necalificat în industria confecțiilor textile.

Detalii suplimentare se pot obţine:

-site: www.anofm.ro – ajofmdambovita – secțiunea persoane fizice/locuri de muncă vacante;

-sediul AJOFM Dâmbovița – Târgoviște, str. T. Vladimirescu, nr.1A precum șipunctele de lucru din Moreni, Pucioasa, Găești, BălenișiTitu, tel. 0245/615932.

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here