Primaria Crevedia

                                                       ANUNT

COMUNA CREVEDIA, prin domnul MATACHE EMANOIL,Viceprimar,anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Dambovita: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului,nu se supune evaluarii adecvate,nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa,in cadrul procedurii de evaluare asupra mediului,pentru proiectul “Extindere retele apa si canalizare in comuna Crevedia,judetului Dambovita”,propus a fi amplasat in comuna Crevedia,satele Cocani,Crevedia,Darza,Manastirea,Samurcasi,Judetul Dambovita.

 Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot si consultate la urmatoarea adresa de internet http://apmdb.anpm.ro.

  Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii,la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la publicarea pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Nr.14700/04.10.2023                                             

  Primar,                                                                                               Redactat, 

    Petre Florin                                                                                      Serban Alina                                                               

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here