Având în vedere gradul sporit de vulnerabilitate la incendiu al lăcaşurilor de cult în perioada Sfintelor Sărbători Pascale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Basarab I” al judeţului Dâmboviţa recomandă cetăţenilor, care vor participa la slujbele religioase, respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

 • Accesul credincioşilor în incinta lăcaşului de cult va fi permis în limita capacităţii bisericii, în scopul evitării accidentelor; în condiţiile unui număr foarte mare de credincioşi se recomandă desfăşurarea slujbelor religioase în exteriorul bisericii;

 • Uşile de acces/evacuare se vor menţine, în mod obligatoriu, în poziţie deschisă pe timpul slujbelor religioase;

 • Autoturismele personale se vor parca astfel încât să nu se blocheze hidranţii de incendiu sau căile de acces pentru autospecialele de intervenţie;

 • Aprinderea şi aşezarea lumânarilor se va face numai în locurile special amenajate în acest sens (de regulă, în exteriorul bisericii);

 • Pe timpul slujbelor, fiecare credincios va avea grijă să protejeze persoanele din imediata apropiere de flacăra lumânărilor, pentru a preîntâmpina aprinderea articolelor de îmbrăcăminte sau a părului. Se recomandă evitarea deplasării cu lumânările aprinse în autovehicule (autoturisme, autocare, microbuze);

 • Stingerea lumânărilor la terminarea activităţilor şi evacuarea resturilor în locuri sigure, în afara bisericii.

În cazul producerii unui eventual incendiu în lăcaşul de cult:

 • Se evacuează toţi enoriaşii din biserică, prin grija şi sub coordonarea preoţilor, utilizând echilibrat toate căile de evacuare existente, inclusiv cele din altar, acolo unde acestea există, o atenţie deosebită fiind acordată persoanelor în vârstă ori cu un grad de mobilitate redus;

 • Concomitent cu evacuarea persoanelor, se asigură prima intervenţie pentru stingerea incendiului, utilizând stingătoarele de incendiu;

  • Se vor anunţa de îndată serviciile de urgenţă profesioniste la numărul unic pentru apeluri de urgență 112 şi serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al localităţii.

  Toate subunităţile inspectoratului sunt pregătite pentru a face faţă evenimentelor ce s-ar putea produce în această perioadă, pentru asigurarea unui climat de siguranţă şi linişte cetăţenilor dâmboviţeni.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here